APA - Escola pública

Associació de Pares d'Alumnes per a l'Ensenyament del Català, a l'escola pública
Association de Parents d'Élèves pour l'Enseignement du Catalan, à l'école publique

APA est une Association de Parents d'Élèves habilitée par l'Inspection Académique

samedi 14 juin 2014

Tots a Barcelona el dissabte 14 de juny

No voldríem que un dia l’estatut de la llengua catalana a Catalunya sembli massa a la tolerància que tenim a Catalunya Nord.
Una tolerància que fa que nines i nins es quedin a la porta de l’escola.
Una tolerància que ens prohibeix el dret d’estudiar la llengua catalana.
Una tolerància que marginalitza la llengua a l’escola i dins la vida pública.
Una tolerància que no permet a un home qualsevol d’aprendre la llengua catalana, vingui d’on vingui la persona, que sigui gran o jove. Tenim mil raons per solidaritzar-­‐nos amb l’escola de
Catalunya i només amb una raó n’hi ha prou per ajuntar-­‐nos amb Somescola.
Tots a Barcelona el dissabte 14 de juny.