APA - Escola pública

Associació de Pares d'Alumnes per a l'Ensenyament del Català, a l'escola pública
Association de Parents d'Élèves pour l'Enseignement du Catalan, à l'école publique

APA est une Association de Parents d'Élèves habilitée par l'Inspection Académique

lundi 20 janvier 2014

Atestació de «Brevet bilingüe català» pels col·legians el 2014

Atestació de «Brevet bilingüe català» pels col·legians en 2014

L’APLEC, Associació per a l’Ensenyament del Català, comunica :
            L’Associació per a l’ensenyament del català se felicita de l’avenç que representa per als col·legians de les seccions bilingües l’atribució, a partir de la sessió 2014, d’una atestació del Rectorat que acompanyarà el Brevet dels col·legis i que certificarà que hauran seguit el cursus en català i redactat en català les proves. Aqueixa mesura impulsada i anunciada fa pocs dies pel nou encarregat d’inspecció pel català, Lluc Bonet, ve així a consolidar la via de l’ensenyament bilingüe en català en reconeixent el treball dels alumnes al llarg de llur escolaritat. Permetrà sobretot als joves diplomats d’ensenyar un document oficial que atesti llur nivell en llengua catalana, avantatge important en el context euroregional actual on el català constitueix cada dia més un plus sus del mercat del treball.
            D’altre band, tots els alumnes que estudien el català al col·legi tenen la possibilitat de veure insrit al llur diploma del Brevet la menció « Langue régionale catalan » que certificarà de llur nivell (A2) de llengua, al terme de les avaluacions realitzades al llarg de l’any, a més de la certificació en llengua estrangera 1.
            Recordem que, a hores d’ara, són uns 1500 alumnes que estudien el català al col·legi. I la nova llei Peillon d’educació preveu per primera vegada que « l’ensenyament de les llenges regionals serà afavorit » i que les famílies han de ser informades de les modalitats proposades : llengua i bilingüisme. Mesures que haurien de permetre de desenvolupar el català dins l’ensenyament i de garantir la igualtat d’accés de tots els alumnes a l’aprenentatge de la llengua catalana. 

Contacte i informacions : www.aplec.cat.