APA - Escola pública

Associació de Pares d'Alumnes per a l'Ensenyament del Català, a l'escola pública
Association de Parents d'Élèves pour l'Enseignement du Catalan, à l'école publique

APA est une Association de Parents d'Élèves habilitée par l'Inspection Académique

lundi 8 avril 2013

Entrevista Francis Manent President del Sindicat intercomunal per a promoure les llengües catalana i occitana Dilluns 8 d'abril del 2013 Ràdio ArrelsEntrevista Francis Manent 

President del Sindicat intercomunal per a promoure les llengües catalana i occitana 

Dilluns 8 d'abril del 2013 

Escolteu l'entrevista :