APA - Escola pública

Associació de Pares d'Alumnes per a l'Ensenyament del Català, a l'escola pública
Association de Parents d'Élèves pour l'Enseignement du Catalan, à l'école publique

APA est une Association de Parents d'Élèves habilitée par l'Inspection Académique

mardi 9 avril 2013

APA / Escola Pública serà present a la Potonejada, plaça de la República, on registrarem la vostra demanda d’obertura de classe bilingüe en el vostre municipi.


Convidem totes les mares i tots els pares a participar a la Potonejada el dissabte 13 d’abril de 2013 a Perpinyà, organitzat per la FEDERACIÓ.
No hi cap llengua més prestigiosa que les altres, totes són iguals en dignitat, totes han de tenir els mateixos drets.
APA / Escola Pública serà present, plaça de la República on registrarem la vostra demanda d’obertura de classe bilingüe en el vostre municipi.

Joan Jaume Prost
President d’APA / Escola Pública

Nous invitons tous les parents à participer à la Potonejada le samedi 13 avril à Perpignan organisée par la Federació. Il n’y a pas de langues supérieures aux autres, toutes sont égales en dignité, elles doivent aussi l’être en droit.

L’APA / Escola Pública sera présente, place de La République où nous enregistrerons votre demande d'ouverture de classe bilingue dans votre commune.