APA - Escola pública

Associació de Pares d'Alumnes per a l'Ensenyament del Català, a l'escola pública
Association de Parents d'Élèves pour l'Enseignement du Catalan, à l'école publique

APA est une Association de Parents d'Élèves habilitée par l'Inspection Académique

mardi 9 avril 2013

APA / Escola Pública serà present a la Potonejada, plaça de la República, on registrarem la vostra demanda d’obertura de classe bilingüe en el vostre municipi.


Convidem totes les mares i tots els pares a participar a la Potonejada el dissabte 13 d’abril de 2013 a Perpinyà, organitzat per la FEDERACIÓ.
No hi cap llengua més prestigiosa que les altres, totes són iguals en dignitat, totes han de tenir els mateixos drets.
APA / Escola Pública serà present, plaça de la República on registrarem la vostra demanda d’obertura de classe bilingüe en el vostre municipi.

Joan Jaume Prost
President d’APA / Escola Pública

Nous invitons tous les parents à participer à la Potonejada le samedi 13 avril à Perpignan organisée par la Federació. Il n’y a pas de langues supérieures aux autres, toutes sont égales en dignité, elles doivent aussi l’être en droit.

L’APA / Escola Pública sera présente, place de La République où nous enregistrerons votre demande d'ouverture de classe bilingue dans votre commune.

lundi 8 avril 2013

Entrevista Francis Manent President del Sindicat intercomunal per a promoure les llengües catalana i occitana Dilluns 8 d'abril del 2013 Ràdio ArrelsEntrevista Francis Manent 

President del Sindicat intercomunal per a promoure les llengües catalana i occitana 

Dilluns 8 d'abril del 2013 

Escolteu l'entrevista :

L’APLEC crida els parlamentaris catalans a votar contra la llei Peillon

L’APLEC, Associació per a l’Ensenyament del Català, comunica:Fins i tot després de mesos d’esforços, el ministre Vincent Peillon ha escombrat amb un parell d’argúcies i de formulacions hipòcrites les propostes mesurades i constructives de les associacions de defensa de les llengües « regionals » : la nova llei de refundació de l’escola no solament no pren en compte les llengües regionals, sinó que de manera molt més greu, suprimeix la tímida disposició heretada de la llei Deixonne de 1951. La nova formulació ens fa tornar un segle enrere quan el ministeri d’Instrucció Pública tolerava que els mestres poguessin emprar les llengües regionals quan podien representar un mitjà d’apprendre més bé el francès. Avui els nous articles (27 bis i 18 bis) assimilen les llengües regionals a « activitats complementàries » que podran ser pagades pels municipis que ho vulguin (i sobretot que ho puguin) a fora dels temps escolar. Pitjor encara, les « llengües i cultures regionals » només seran un « recurs eventual dels professors en el seu ensenyament, si en poden treure algun profit per a la millora de l’ensenyament del francès « i, a més a més, amb la condició que les famílies de cada alumne, o els alumnes majors d’edat ells mateixos, li n’hagin donat l’autorització explícita ! Amb el que queda de professors catalanoparlants i amb aquest caràcter facultatiu absolut, el català ja se pot considerar que és liquidat i que no és pas a punt de tornar a aparèixer a classe.


L’APLEC denuncia amb força aquesta reculada i una política iniqua que no és res més que l’aplicació de la « necessitat d’eradicar els patuesos » de l’abat Grégoire i de Barrere el 1794, en temps del Terror revolucionari. L’APLEC demana als parlamentaris catalans que s’oposin per tots els mitjans a l’aprobació d’aquesta llei en l’estat actual, i que intervinguin per tornar a introduir les propostes d’esmenes que els envíem comunicat.


L’APLEC demana que la llei inclogui el dret de tots els alumnes de rebre un ensenyament de català (com ja és el cas a Còrsega, i al mateix títol que la música o l’educació física), el dret per als alumnes que ho vulguin de rebre un ensenyament bilingüe, el reconeixement de les llengües regionals a la Constitució, com a « llengües de la República », a costat del francès.


Entrevsita - Alà Baylac-Ferrer vicepresident de l'APLEC a Ràdio Arrels Dilluns 8 d'abril del 2013"Amb la llei Peillon, les llengües regionals tornen un segle enrere"

Alà Baylac-Ferrer vicepresident de l'APLEC 
a Ràdio Arrels  Dilluns 8 d'abril del 2013

Escolteu l'entrevista :