APA - Escola pública

Associació de Pares d'Alumnes per a l'Ensenyament del Català, a l'escola pública
Association de Parents d'Élèves pour l'Enseignement du Catalan, à l'école publique

APA est une Association de Parents d'Élèves habilitée par l'Inspection Académique

lundi 18 mars 2013

Ràdio Arrels : Entrevista d'en Joan-Jaume Prost

Ràdio Arrels 
Entrevista d'en Joan-Jaume Prost
President de l'A.P.A
Divendres 15 de març del 2013