APA - Escola pública

Associació de Pares d'Alumnes per a l'Ensenyament del Català, a l'escola pública
Association de Parents d'Élèves pour l'Enseignement du Catalan, à l'école publique

APA est une Association de Parents d'Élèves habilitée par l'Inspection Académique

mardi 19 mars 2013

Comunicat conjunt APA/escola pública i la Bressola

Una vegada s'ha fet públic l'avís desfavorable del Conseil d'Etat francès a la ratificació de la Carta Europea de les llengües minoritàries, L'APA/ Escola Pública i La Bressola han fet públic un comunicat conjunt.

Si recordeu, el president François Hollande va prometre ratificar la Carta Europea de les llengües regionals o minoritàries, quan era candidat. Aquesta promesa feia part de les '60 proposicions per a França' del seu programa electoral. Doncs bé, sembla que això ja no serà possible ja que el "Conseil d'Etat"   ha vetat la possibilitat d'una ratificació d'aquesta malgrat que l'estat francès la va signar l'any 1999.
En vista d'això, L'APA/ Escola Pública i La Bressola, han fet públic un comunicat que trobareu íntegrament en document adjunt a la noticia (excepcionalment en francès). En aquest recorden al president de la república la seua promesa, i fan una serie de consideracions preguntant-se si' això significa que la legitimitat  que els francesos han concedit a François Hollande pel sufragi universal pot ser re qüestionada per instàncies no escollides ? 'corden que 'El govern també ha presentat una proposta de llei per reformar l'escola. Un cop més, les llengües regionals han quedat en l'oblit: absent en la primera versió d'aquest projecte, la seva presència apareix només tres vegades en l'annex per conformar amb les coses que ja existeixen, no hi ha progrés cara nova desgràcia. Propostes útils havien estat fetes pels diputats, no es van tenir en compte. On són les ambicions que esperem per les llengües regionals?'

Font :  Vilaweb