APA - Escola pública

Associació de Pares d'Alumnes per a l'Ensenyament del Català, a l'escola pública
Association de Parents d'Élèves pour l'Enseignement du Catalan, à l'école publique

APA est une Association de Parents d'Élèves habilitée par l'Inspection Académique

jeudi 27 décembre 2012

L'APA escriu al president de la repúblicaL'APA escriu al president de la república : Vilaweb