APA - Escola pública

Associació de Pares d'Alumnes per a l'Ensenyament del Català, a l'escola pública
Association de Parents d'Élèves pour l'Enseignement du Catalan, à l'école publique

APA est une Association de Parents d'Élèves habilitée par l'Inspection Académique

mercredi 14 septembre 2011

Réunion APA

Réunion APA

Jeudi 15 septembre 2011
20h30

Casa Catalana
Céret