APA - Escola pública

Associació de Pares d'Alumnes per a l'Ensenyament del Català, a l'escola pública
Association de Parents d'Élèves pour l'Enseignement du Catalan, à l'école publique

APA est une Association de Parents d'Élèves habilitée par l'Inspection Académique

mercredi 19 janvier 2011

Carta del Pdt. de la Federació d'entitats al Pdt. de la Universitat de Perpinyà


Carta del Pdt. de la Federació d'entitats al Pdt. de la Universitat de Perpinyà


El President de la federació (d'entitats nord-catalanes) en defensa de la llengua i la cultura catalanes argumenta, en la seua carta oberta de resposta, i també pregunta directament al de la Universitat...


En la seua carta amb data d'ahir, que trobareu ajuntada a aquesta notícia, Hervé Pi s'estranya del to i del contingut de l'article publicat a l'Indépendant el proppassat 17 de gener.

Recorda que en el comunicat de la Federació només feia un balanç de les formacions proposades o suprimides respecte al català. Insisteix que noi es pot negart la supressió, particuliarment greu i confirmades per diverses persones lligades a la universitatEl President de la federació (d'entitats nord-catalanes) en defensa d ela llengua i la cultura argumenta, en la seua resposta, i pregunta directament al president de la Universitat de dues formacions.També que, malgrat l'absència de formació hi ahuria candidats al CAPES aquest any.

Pregunta sobre les accions de promoció de les formacions en català que ha dut la universitat recentment.

Pel que fa el DUEC, recorda 'com ho sabeu no costa ni un euro a la universitat i, al co,trari, pot permetre la inscripció de nous aliumnes...'

També demana aclariments i pregunta sobre altres punts, entre els quals: 1 les iniciatives de la universitat a favor de l'ensenyament i formacions en català; ... 'la universitat ha contactat la insperció d'acadèmia per un projecte de desenvolupament d'aquest ensenyament a les escoles nord-catalanes?; ... i recorda que, segons l'enquesta feta per la Universitat i la Inspecció d'acadèmia, més de 30% dels pares desitgen un ensenyament bilingua amb català i només 4% dels alumnes en poden aprofitar

Entre altres coses també recorda que des del 2009 (en el marc de l'IdentiCat) s'ha subratllat que la Universitat de Perpinyà era l'única de la xarxa Vives (a la qual es referia el Pdt. universitari) que NO proposava pàgina web en català i continua sent, encara avui, realitat.

Poc abans d'acabar escriu 'Comparteixo un punt (de tot l'article publicat): per salvar la llengua cal salvar les activitats, sinó el català serà llengua morta' i, afegeix per la Federació: 'No es pot tolerar que la Universitat de Perpinyà refusi el correu d'un estudiant per l'única raó que sigui redactat en llengua catalana'.

I la carta acaba insistint que la Universitat es replanteji la seua posició de cara a la llengua.

Font : Vilaweb


Carta del Pdt. de la Federació al Pdt. de la Universitat de Perpinyà PDF