APA - Escola pública

Associació de Pares d'Alumnes per a l'Ensenyament del Català, a l'escola pública
Association de Parents d'Élèves pour l'Enseignement du Catalan, à l'école publique

APA est une Association de Parents d'Élèves habilitée par l'Inspection Académique

jeudi 23 septembre 2010

Mobilització per la defensa del liceu de Ceret


El Col·lectiu per la Defensa del Liceu Déodat de Séverac ha engegat una recollida de firmes i organitza reunions d'informació als municipis de la vall del Tec per alertar de la situació
22/09/10 16:23 - ceret - Esteve Carrera

El col·lectiu per la defensa del liceu de Ceret va aprofitar el dia de la cursa,
 la Ronda Ceretana, per recollir signatures.
Foto: FRÉDÉRIC FOUCHÉ.

La recollida de firmes engegada a principi de setembre en defensa del liceu de Ceret ha recollit a hores d'ara unes 3.500 signatures. Paral·lelament, el Col·lectiu per la Defensa del Liceu Déodat de Séverac multiplica les accions i les reunions d'informació per mobilitzar la població de la vall del Tec sobre les amenaces que pesen sobre aquesta estructura.
A l'origen de tot plegat hi ha l'anunci fet públic segons el qual el futur liceu d'Argelers (que hauria d'obrir el 2014) seria un liceu polivalent i no pas només un liceu d'hostaleria com s'havia dit inicialment. Actualment un 40 per cent dels alumnes del liceu de Ceret provenen de la costa i l'àrea d'Argelers. El Col·lectiu tem, doncs, que el liceu de Ceret es vegi ràpidament debilitat i que això signifiqui com a mínim la desaparició de fileres i assignatures. Però un estudi preliminar del Rectorat de Montpeller va més enllà i anuncia que l'existència d'un segon liceu polivalent a Argelers "pot ràpidament posar en qüestió l'existència del liceu de Ceret". Pel Col·lectiu és l'anunci d'una amenaça de tancament de l'estructura de Ceret i de la pèrdua d'aquest servei per a tota la part alta de la vall del Tec, fins a Prats de Molló.

Contra aquesta amenaça el Col·lectiu ja ha rebut el suport de l'Ajuntament de Ceret i de diversos municipis de la vall. El 31 d'agost va tenir lloc una reunió entre representants del personal de Déodat de Séverac i l'Inspector d'Acadèmia, que no va acabar de tranquil·litzar els ànims. L'única certitud que va sortir d'aquesta reunió és que l'estructura pedagògica del futur liceu d'Argelers, és a dir la definició exacta del tipus d'ensenyament que s'hi farà, serà decidida abans de final de l'any 2010. Per això el col·lectiu considera que la mobilització de la població concernida ha de ser ràpida i contundent.

Alguns corredors van participar a la cursa amb dorsals que reivindicaven
 la defensa del liceu de Ceret
Foto: FRÉDÉRIC FOUCHÉ.