APA - Escola pública

Associació de Pares d'Alumnes per a l'Ensenyament del Català, a l'escola pública
Association de Parents d'Élèves pour l'Enseignement du Catalan, à l'école publique

APA est une Association de Parents d'Élèves habilitée par l'Inspection Académique

lundi 28 juin 2010

L'atractiu d'un centre pot amenaçar el futur de l'altre


El futur institut d'Argelers serà un perill per al de Ceret?Zona del futur Liceu d'Argelers,
Tatzó d'avall, Rosselló, 27 de juny 2010 /
La Clau


Dilluns, 28.6.2010. 00:00h Fruit de la pressió de la Regió Llenguadoc-Rosselló sobre l'Estat, el Liceu Emile Combes d'Argelès va ser acceptat pel Rectorat de Montpeller a mitjan d'abril de 2010. Aquest centre bastit a la vora de la carretera departamental 914, al veïnat de Tatzó d'Avall, proposarà a 1000 alumnes unes formacions generals i altres orientades cap al turisme. El seu estudi previ, inclòs en els pressupostos 2010 de la institució regional, començarà en els pròxims mesos, i les portes s'obriran el 2012 o el 2013. Aquest nou institut, que canviarà la vida dels alumnes de Cervera i Banyuls actualment matriculats al Liceu Déodat de Séverac de Ceret, penalitzats per l'enclavament de la carretera, podria, però, representar una amenaça per al primer. Advertint del principi de base «agafar-li a en Pere per donar-li a en Pau », l'estudi preliminar a la implantació del futur Liceu d'Argelers, firmat pel Rectorat, qüestiona el « manteniment del Liceu de Ceret», que perillaria « a falta d'un sector de reclutament prou important ». En aquest projecte, la regió Llenguadoc-Rosselló té una responsabilitat major en quant a la persistècia de fileres de qualitat a Ceret. Sense això, hom veuria un transvasament d'alumnes de la comarca del Vallespir cap a Argelers, vila principal d'un sector convertit en el primer del sud de la Catalunya de nord a nivell del creixement demogràfic.

Font : La Clau