APA - Escola pública

Associació de Pares d'Alumnes per a l'Ensenyament del Català, a l'escola pública
Association de Parents d'Élèves pour l'Enseignement du Catalan, à l'école publique

APA est une Association de Parents d'Élèves habilitée par l'Inspection Académique

lundi 1 mars 2010

Guia breu de la Generalitat de Catalunya

La Guia breu, en format PDF, conté l'organigrama complet de la Generalitat, inclosos els organismes autònoms i les empreses públiques.

Guia breu. Edició d'1 de març de 2010 [PDF, 235,25 KB.]